Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Minister Kultury chce specjalnych sądów ds. własności intelektualnej

28 stycznia 2013 16:51
Paweł Stankiewicz

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego napisał list do Ministra Sprawiedliwości w którym postuluje utworzenie tzw. sądów własności intelektualnej. Zdaniem Bogdana Zdrojewskiego takie rozwiązanie „zapewniłoby wynalazcy oraz twórcy bezpieczeństwo prawne jego wynalazku lub dzieła”, a także „pomogłoby zharmonizować w skali kraju orzecznictwo z zakresu prawa własności intelektualnej”. Podobno utworzenie takich sądów jest pomysłem popieranym przez „twórców, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, użytkowników praw, a także organizacje społeczne interesujące się tą tematyką”.

Komentarze

Dodaj komentarz