1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc prowadzić edukację prawnoautorską, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Ministerstwo wymaga wolnych licencji w regulaminie konkursu

2 listopada 2012 18:39
Jarosław Lipszyc, Paweł Stankiewicz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w regulaminie programu Obserwatorium Kultury, którego celem jest jest zdiagnozowanie szczególnie istotnych obszarów działania polityki kulturalnej poprzez dofinansowywanie projektów badawczych oraz projektów interpretujących dane o kulturze wymaga od beneficjentów używania otwartych licencji:

W §26 regulaminu czytamy:
1. Beneficjent jest zobowiązany do przekazania Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska dotyczącej danych oraz wszelkich powstałych na ich podstawie opracowań i baz danych – o ile są objęte działaniami w ramach dofinansowanego zadania.
2. W przypadku gdy dofinansowanie ministra przekracza 50% budżetu zadania beneficjent jest zobowiązany do bezpłatnego udzielenia Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska dotyczącej wykorzystania wytworzonych w trakcie realizacji zadania kwestionariuszy badawczych
3. Beneficjent jest zobowiązany do udostępnienia Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na licencji AGPL oprogramowania komputerowego powstałego w ramach dofinansowanego zadania.

Komentarze

Dodaj komentarz