1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Mongolscy bibliotekarze walczą o zmianę prawa autorskiego

3 lipca 2013 11:40
Kuba Kwiatkowski

Mongolscy bibliotekarze walczą ze zbyt ograniczonymi wyjątkami instytucjonalnymi dla bibliotek, w tym celu powołali Konsorcjum Bibliotek.

W ciągu ostatnich 20 lat w Mongolii dokonały się radykalne zmiany ustrojowe. Władze deklarują, że jednym z celów modernizującego się kraju jest rozwinięcie się społeczeństwa opartego na wiedzy. Dzięki programom rządowym nakierowanym na zwiększenie publicznego dostępu do ICT (technologii komunikacyjnych i informacyjnych), 70% publicznych bibliotek ma już dostęp do Sieci. Jednak zasady praw autorskich dotyczące bibliotek pozostają od dawna niezmienne i odstają od potrzeb i możliwości ery cyfrowej. Dlatego bibliotekarze włączyli się w trwające właśnie prace nad rewizją prawa autorskiego.
Jednym z zagadnień, którym się zajmuje są specjalne potrzeby czytelników z niepełnosprawnościami. „Centrum Książki Mówionej DAISY zajmuje się konwertowaniem książek na formaty dostępne dla osób słabo- i niewidzących. Jednakże wydawcy nie pozwalają na takie opracowywanie należących do nich tytułów, pomimo próśb ze strony Centrum i Mongolskiej Federacji Niewidomych. Efekt jest taki, że niewidome dzieci uczą się w szkołach ze starych podręczników i książek, które przełożono na język Braille jeszcze w okresie radzieckim, podczas gdy mamy technologie, które pozwalają na dostarczenie im najnowszych publikacji. Musimy jak najszybciej zmienić to prawo” – tłumaczy pracownik Centrum Książki Mówionej DAISY.
Konsorcjum Bibliotek udało się nawiązać współpracę z rządowym Biurem Własności Intelektualnej, co daje nadzieje na pozytywną zmianę legislacji.

Artykuł został opracowany na podstawie raportu pt „Libraries determined to deliver on a copyright law fit for a modern Mongolia” z czerwca 2013 r.
Cały raport do pobrania na stronie grantodawcy EIFL

Fot. Biblioteka Publiczna w Ułanbator prowadzi program nauczania użytkowania DAISY dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową, źródło: www.eifl.net

Komentarze

Dodaj komentarz