Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Nadal można sprzedawać używane przedmioty w Ameryce

26 marca 2013 11:07
Paweł Stankiewicz

19 marca Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał wyrok w sprawie Kristaeng vs John Wiley & Sons. Wg. tego wyroku można nadal legalnie na terenie USA sprzedawać książki i inne przedmioty chronione prawem autorskim, które zostały wprowadzone do obrotu poza granicami tego kraju. Kirstaeng, pozwany w sprawie, sprzedawał na terenie Stanów Zjednoczonych podręczniki zakupione w Tajlandii. Uprzedni wyrok sądu niższej instancji zasądzał dla wydawnictwa John Wiley & Sons 600 000 dolarów odszkodowania.
Wyrok Sądu Najwyższego potwierdził, że obowiązująca w prawie autorskim doktryna pierwszej sprzedaży (mówiąca o tym, że posiadacz majątkowych praw wyłącznych ma prawo decydować tylko o pierwszej sprzedaży przedmiotów objętych restrykcjami prawa autorskiego) dotyczy także przedmiotów importowanych.

Komentarze

Dodaj komentarz