1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Muzycy zakładają związek zawodowy

17 stycznia 2013 14:23
Redakcja

Gazeta Wyborcza donosi, że powstaje związek zawodowy muzyków. Fundacja Nowoczesna Polska wita tę inicjatywę z zainteresowaniem i życzliwością. W dyskusjach toczonych między organizacjami społecznymi, organizacjami zbiorowego zarządzania i zrzeszeniami producentów głos muzyków jako grupy zawodowej często był zbyt słabo słyszalny.

Nowo tworzony Związek stawia sobie zadania takie jak: promocja polskiej muzyki w mediach, w kraju i za granicą, dbanie o świadczenia zdrowotne i emerytalne, ochrona praw muzyków podczas działalności koncertowej, przywrócenie do szkół wychowania muzycznego, działalnia na rzecz chórów szkolnych i amatorskich orkiestr czy oferowanie muzykom pomocy prawnej przy podpisywaniu kontraktów. Chcielibyśmy podkreślić, że zadania Związku Zawodowego Muzyków wydają nam się zgodne z misją fundacji Nowoczesna Polska i celami projektu Prawo Kultury.

Inicjatorzy powstania organizacji zwrócili uwagę, że zagrożeniem dla muzyków może być „zmiana ustawy o prawie autorskim i próba rozszerzenia definicji dozwolonego użytku”. Tomek Lipiński mówi także: „Niesławny już chyba w naszym środowisku Jarosław Lipszyc przygotowuje właśnie szkolenie, które ma przekonać szkolonych, że dozwolony użytek nie ma żadnych ograniczeń”. Maciej Zieliński negatywnie odniósł się też do kampanii „Prawo Kultury”, mówiąc o „zawłaszczaniu własności intelektualnych”.

Ani podczas prowadzonych przez fundację Nowoczesna Polska szkoleń, ani w ramach zrealizowanej w warszawskim metrze kampanii „Prawo Kultury” nie twierdziliśmy, że dozwolony użytek nie ma żadnych ograniczeń. Nie inaczej będzie na sobotnim szkoleniu z prawa autorskiego. Promując świadomość wynikających z prawa autorskiego praw i wolności, informujemy też o ich ograniczeniach – m.in. odsyłając do naszego przewodnika po prawie autorskim, w którym możemy przeczytać np.: „Istotnym ograniczeniem dozwolonego użytku osobistego jest zawężenie jego zasięgu do nas samych oraz bliskiego kręgu znanych nam osób”.

Zachęcamy do lektury zarówno naszego przewodnika, jak i innych wydawanych przez nas publikacji poważnie traktujących kwestie prawa autorskiego, dozwolonego użytku czy finansowania twórczości, w tym przede wszystkim polskiego tłumaczenia książki Philippa Aigraina „Dzielenie się”. Zachęcamy także do zapoznania się z nagraniami wystąpień z organizowanej przez nas konferencji CopyCamp, podczas której do zabrania głosu zaprosiliśmy także muzyków – polecamy m.in. wystąpienie Michała Kwiatkowskiego, gitarzysty zespołów Kazik Na Żywo, lidera zespołu UR.

Mamy nadzieję, że nowa inicjatywa muzyków pozwoli nam nawiązać konstruktywny dialog i dostarczy cennego, a często brakującego głosu w dyskusji o twórczości, prawach autorów i użytkowników kultury, a także jej finansowaniu w czasach technologii cyfrowych.

Komentarze

Avatar
18 stycznia 2013 19:21

Partia Piratów też zareagowała: http://partiapiratow.org.pl/wp/muzycy-zakladaja-zwiazek-zawodowy/

Avatar
Usher
20 stycznia 2013 05:14

Wydaje mi się, że wcale nie chodzi o działania konstruktywne, tylko o próbę utworzenia „Zaiksu z ludzką gębą”, więc nie ma się co łudzić, że będzie lepiej – przynajmniej w najbliższym czasie.

Dodaj komentarz