Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Nowe opracowanie na temat wpływu liberalizacji prawa autorskiego na gospodarkę

5 października 2012 15:18
Paweł Stankiewicz

Australian Digital Alliance opublikowała dwa raporty przygotowane przez Johna Houghtona i Nicolasa Gruena dotyczące wpływu prawa autorskiego na gospodarkę Australii.
Wykluczając przyszłość (Excepting the Future) pokazuje jak na gospodarkę wpływają regulacje typu wyjątków od prawa autorskiego i prawa typu safe harbour .
Przemysły wyjątków (Exceptional Industries) z kolei pokazuje wkład jaki do australijskej gospodarki zapewniają jej gałęzie oparte na ograniczeniach i wyjątkach prawa autorskiego.
Ellen Broad doradca ADA powiedział Electronic Frontier Foundation, że sektory gospodarki oparte na wyjątkach od prawa autorskiego dostarczają obecne ok. 14% produktu krajowego brutto Australii.

Komentarze

Dodaj komentarz