1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Obywatele wchodzą do Zespołu Przeciwdziałania Naruszeniom Praw Autorskich i Praw Pokrewnych

11 stycznia 2013 21:34
Jaroslaw Lipszyc

Minister Kultury reaktywował Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych i zaprosił jego członków na spotkanie, które odbędzie się 15 stycznia. Temat spotkania będzie omówienie raportu dotyczącego egzekwowania praw autorskich za lata 2010-2012 oraz przyjęcie „Programu na rzecz ochrony prawa autorskiego i prawe pokrewnych oraz innych praw własności intelektualnej na lata 2013-2015”.

W spotkaniach tego zespołu biorą udział przedstawiciele urzędów (m. in. ministerstw Gospodarki, Finansów, Sprawiedliwości i Spraw Zagranicznych) oraz organów władzy (m. in. Służby Celnej, Straży Granicznej, Policji, Prokuratury). Na prawach gościa z głosem doradczym mogą w nim brać udział także osoby zaproszone przez Ministra Kultury: na liście gości znaleźli się – jak zawsze – przedstawiciele przemysłu medialnego i organizacji zbiorowego zarządzania.

Fundacja Nowoczesna Polska zgłosiła w zeszłym tygodniu akces do prac Zespołu oraz wskazała istotny brak na liście zaproszonych: wśród osób zaproszonych przez ministra zabrakło – jak zawsze – organizacji społecznych działających na rzecz praw obywatelskich, konsumentów i społeczeństwa informacyjnego. W praktyce oznaczało to, że prace zespołu nie są poddawane żadnej społecznej kontroli, a głos i interes obywateli nie jest w nich uwzględniany. Mamy jednak dobrą wiadomość: w efekcie naszych działań Minister wystosował zaproszenie do kilku organizacji społecznych biorących wcześniej aktywny udział w debatach o prawie autorskim. W efekcie po raz pierwszy w 12-letniej historii działań zespołu w jego skład weszły organizacje obywatelskie. Jest wśród nich Nowoczesna Polska. Będziemy informować o przebiegu tych prac i zamierzamy aktywnie zabierać głos w obronie praw obywateli.

Jak napisał minister kultury Bogdan Zdrojewski opracowanie dokumentów dotyczących ścigania i karania za naruszenia praw autorskich jest pilne, gdyż wzmacniają one wizerunek w corocznych rundach Polsko-Amerykańskiego Dialogu Gospodarczego. Mamy związane z tym poważne obawy. Niepokoją nas znane z USA praktyki ostrego karania za naruszenia praw wyłącznych dokonywane w celach niekomercyjnych. Uważamy ściganie i karanie aktywnych kulturowo obywateli za sam fakt chęci wymiany informacji z innymi za pomyłkę. Zdrowy system praw autorskich powinien być narzędziem wynagradzania twórców, a nie penalizacji działań użytkowników.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w zeszłym roku dokumenty będące przedmiotem spotkania Zespołu nie były opublikowane. Ich brak umknął jednak wszystkim w zamieszaniu, jakie wybuchło wokół sprawy ACTA...

Komentarze

Avatar
lolek
11 stycznia 2013 22:04

Mozna wiedziec jakie to inne organizacje doznaly (wymuszonego) zaszczytu bycia zaproszonym.

Z gory dziekuje za wszelkie informacje z prac ww. Zespolu.

Avatar
internauta
12 stycznia 2013 01:03

Zmian w prawie autorskim nie będzie a napewno nie na lepsze kolejne zmiany będą prowadzić tylko do coraz większej inwigilacji.

Dodaj komentarz