1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

25-lecie prawa autorskiego w Hiszpanii

26 listopada 2012 10:36
Kamila Lipecka

Z okazji 25 lecia zatwierdzenia w Hiszpanii ustawy o prawie autorskim powołano do życia, na początku listopada, Międzynarodowe Obserwatorium Własności Intelektualnej, które ma zająć się przyszłą reformą tej dziedziny prawa. Zdaje się, że w pracach nad nową regulacją przeważają twórcy (SGAE) oraz przedstawiciele producentów (Fapae) i firm dystrybucyjnych. Kolejny raz na spotkaniu wspieranym przez Ministerstwo Kultury najwięcej uwagi poświęcono tzw. „piractwu”, obronie prawnej treści udostępnianej w mediach cyfrowych i edukacji pokoleń, które „utraciły szacunek dla własności intelektualnej” (słowa inicjatora MOWI, José Manuela Gómeza Bravo). Warto jednak zwrócić uwagę na kilka ciekawych propozycji, które wysunęli uczestnicy dyskusji. Cała ustawa ma się opierać na konsensusie różnych uczestników życia kulturalnego. Państwo ma wspierać modele biznesowe, które pozwalają na szerszy dostęp do kultury, a konflikty o prawa autorskie powinny być rozwiązywane na drodze pozasądowej. Ciekawe na ile te ustalenia będą zgodne z legislacyjną rzeczywistością?”
Źródło

Komentarze

Dodaj komentarz