1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Polskie przewodnictwo w lokalnej grupie WIPO

9 stycznia 2013 12:35
Paweł Stankiewicz

W roku 2013 Polska będzie przewodniczyła regionalnej grupie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Grupa obejmuje państwa Europy Środkowej i Bałtyckie. Jak czytamy na stronach prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prace koordynowane przez Polskę dotyczyć będą m.in.:

• przygotowania do negocjacji oraz uczestniczenia w nich podczas konferencji dyplomatycznej dotyczącej projektu traktatu w sprawie dozwolonego użytku na rzecz osób niewidomych i niedowidzących/ osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (konferencja dyplomatyczna odbędzie się w czerwcu 2013 roku w Marakeszu);

• przygotowania projektu traktatu w sprawie ochrony organizacji nadawczych (istnieje możliwość, że Zgromadzenia Ogólne WIPO już w 2013 r. podejmą decyzję o zwołaniu konferencji dyplomatycznej dotyczącej przyjęcia umowy międzynarodowej w tym zakresie);

• kontynuacji prac dotyczących dozwolonego użytku na rzecz bibliotek i archiwów oraz instytucji edukacyjnych i badań;

• kontynuacji prac dotyczących ochrony tradycyjnych przejawów kultury (TCE – Traditional Cultural Expressions).

Komentarze

Avatar
ja
10 stycznia 2013 19:18

Ja zastanawiam się czy i kiedy będą kolejne debaty dotyczące reformy prawa autorskiego i jak będzie reforma to czy będzie to raczej zaostrzenie czy złagodzenie tego prawa

Dodaj komentarz