1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Pośrednicy szukają sposobów egzekwowania praw majątkowych

12 marca 2013 17:00
Paweł Stankiewicz

Stowarzyszenie Dystrybutorów Programów Telewizyjnych „Sygnał” ma zamiar wykorzystać nadzór finansowy do ścigania naruszających prawa autorskie. Stowarzyszenie uważa, że do ścigania „serwisów czerpiących zyski z rozszczepienia sygnału telewizyjnego” można wykorzystać przepisy o praniu brudnych pieniędzy, a to z kolei zobowiązuje do działania Główny Urząd Informacji Finansowej. Odmiennego zdania jest Ministerstwo Finansów, które uważa, że do ścigania „rozszczepiania sygnału” nie może być wykorzystywany GIIF.

Co ciekawe w Wikipedii znajdziemy rozumienie pojęcia rozszczepienia nieco odmienne od prezentowanego w linkowanym artykule: to zróżnicowanie przez jednego nadawcę programu nadawanego z różnych anten. Rozumienie bliższe (a może wyjaśniające co ma na myśli) temu stosowanemu przez Stowarzyszenie Dystrybutorów Programów Telewizyjnych „Sygnał” znajdziemy w artykule z Gazety Wyborczej Białystok z roku 2008: to przekazywanie zdekodowanego sygnału nadawców kodujących. To rozumienie bardziej przypomina retransmisję o której pisze na swojej stronie serwis Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kontekście niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komentarze

Dodaj komentarz