1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Spotkanie warsztatowe w sprawie OLE

19 lutego 2013 17:09
Redakcja

19 lutego w siedzibie Instytutu Książki z inicjatywy Koalicji Otwartej Edukacji odbyło się spotkanie warsztatowe nt. niedawno skomentowanej przez Fundację Otwartej Licencji Edukacyjnej i zasad udostępniania zasobów dziedzictwa przez instytucje publiczne.

Udział w spotkaniu wzięli m.in. przedstawiciele Instytutu Książki, PWN, Polskiej Izby Książki, Biblioteki Narodowej, Centrum Cyfrowego oraz Fundacji Nowoczesna Polska, a także profesor Ryszard Markiewicz z Kancelarii Markiewicz & Sroczyński, która opracowała Otwartą Licencję Edukacyjną.

Znaczną część spotkania poświęcono omówieniu zapisów OLE, a także proponowanym innym modelom udostępniania zasobów użytkownikom. Pojawiły się różne pomysły i opinie dotyczące sposobów pozyskiwania praw autorskich do utworów literackich, ustalenia wynagrodzenia dla twórców oraz opracowywania katalogu utworów przeznaczonych do publikacji na licencjach umożliwiających użytkownikom szeroki dostęp.

Nie we wszystkich kwestiach udało się osiągnąć porozumienie, ale uzgodniono, że kolejne spotkanie będzie poświęcone omówieniu następujących tez przedstawionych przez Jarosława Lipszyca:

1. OLE powinna zmienić nazwę

2. OLE powinna być stosowana tylko do utworów Korczaka, na które są podpisane umowy wydawnicze

3. Pozostałe dzieła Korczaka powinny być udostępnione na wolnej licencji CC BY lub BY-SA

4. Do utworów zaliczonych do Funduszu Domeny Publicznej prawa są wykupywane

5. Utwory te powinny być udostępniane na wolnej licencji CC BY lub BY-SA

6. Kolejne warsztaty powinny być poświęcone:

- wyborowi pozycji, do których majątkowe prawa autorskie należy nabyć;

- wycenie nabywanych majątkowych praw autorskich ;

- językowi komunikacji projektu z posiadaczami praw i społeczeństwem.

Mamy nadzieję, że spotkanie w Instytucie Książki zainicjuje serię warsztatów poświęconych realizacji zapisów Paktu dla Kultury dotyczących szerokiego udostępniania utworów, w tym lektur szkolnych.

Komentarze

Dodaj komentarz