1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Unikaj robienia zdjęć na pokazach mody

28 stycznia 2013 16:26
Paweł Stankiewicz

Obserwatorium wolności mediów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka informuje o wyroku jaki na początku stycznia wydał Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC). Trzej fotografowie mody Robert Ashby Donald, Marcio Madeira Moraes i Olivier Claisse zwrócili się do ETPC, po tym, jak francuski sąd skazał ich na kary od 3 do 8 tysięcy euro oraz nawiązkę na rzecz Związku Domów Mody w wysokości 255 000 euro oraz opłacenie publikacji wyroku w magazynach branżowych. Trzej panowie zostali skazani za umieszczenie na stronach internetowych w roku 2003 zdjęcia z pokazu mody, bez zgody domu mody.
Europejski Trybunał uznał jednak, że fotografom nie należy się w tym przypadku ochrona przewidziana w art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) czyli ochrona wolności wyrażania opinii. Zdaniem ETPC wyroki skazujące za naruszenia praw autorskich mogą naruszać wolność wypowiedzi, jednak w tym wypadku sąd miał prawo wziąć pod uwagę naruszenie praw innych przewidziane w ust. 2 art. 10 EKPC.
Profersor Dirk Voorhoof z Uniwersytetu w Gent zauważa, że już od wyroku z 11 stycznia 2007 (Anheuser-Busch Incl. v. Portugal) ETPC uważa, że własność intelektualna to także własność będąca przedmiotem ochrony na podstawie artykułu 1 protokołu 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Komentarze

Dodaj komentarz