1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

USA przygotowuje się do otwarcia dostępu do artykułów naukowych

28 lutego 2013 10:04
Marta Rychert

Pod obrady Amerykańskiej Izby Reprezentantów oraz Senatu trafił projekt ustawy gwarantującej dostęp do wyników badań naukowych sponsorowanych przez państwo. To dobra wiadomość nie tylko dla Amerykanów, ale dla wszystkich internautów, bo jeśli ustawa wejdzie w życie, wyniki badań będą publikowane online.

Projekt nowego prawa (Fair Access to Science and Technology Research Act, FASTR) przewiduje nałożenie na rządowe agencje badawcze obowiązku udostępniania wyników badań przeprowadzanych za publiczne pieniądze. W praktyce, każdy naukowiec, który otrzyma dofinansowanie na prowadzenie badań z funduszy rządowej agencji, miałby dostarczyć jej kopię wszelkich artykułów naukowych, jakie powstały w wyniku tych badań. Agencja z kolei będzie zobowiązana udostępnić artykuły naukowe publicznie online w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy od ich otrzymania.

Projektowany obowiązek publikacji dotyczy artykułów naukowych, których powstanie zostało dofinansowane z agencji rządowych oraz departamentów o rocznym budżecie przeznaczonym na badania przewyższającym 100 mln dolarów. Przyjęcie ustawy otworzyłoby dostęp do ogromnej bazy artykułów powstałych przy dofinansowaniu m.in. NASA, Federalnej Agencji Ochrony Środowiska, Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych czy Narodowej Fundacji Nauki.
Celem rozwiązania jest otwarcie dostępu do wyników badań oraz zwiększenie transparentności wydatkowania środków publicznych. W obecnym systemie to wydawcy czasopism naukowych kontrolują dostęp do informacji o nowatorskich odkryciach, czerpią zyski z publikacji nie dofinansowując pracy badawczej autorów artykułów.

źródła:

Komentarze

Dodaj komentarz