Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Mam pytanie odnośnie prawa autorskiego tzw filmów animowanych "anime", Czy naruszę prawo autora filmu jeżeli stworzę animowany plik gif i wstawię na swojego bloga jako mój wizerunek czy avatar?

Tematy: dozwolony cytat / fan

Korzystanie z cudzego utworu wymaga albo zgody uprawnionego, albo ograniczenia zakresu korzystania do sytuacji określonych w przepisach o dozwolonym użytku. Nie ma takiego przepisu, który wprost pozwalałby na tworzenie bez zgody autora avatarów stanowiących kopię postaci z filmu. Są jednak przepisy o dozwolonym cytowaniu, parodii, pastiszu czy karykatury, które być może w konkretnych przypadkach takiego wykorzystania miałyby zastosowanie.

Istnieje oczywiście zjawisko twórczości fanowskiej (http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/857/) i zjawiska pokrewne, które niekiedy mogą mieścić się bądź w wyżej wskazanych ramach, bądź mogą być rozpatrywane w kategoriach osobnych „gatunków twórczości” (wykorzystanie cudzego utworu w zakresie uzasadnionym prawami gatunku twórczości jest dozwolone bez zgody – art. 29 prawa autorskiego). Jednakże znowu nie ma tu żadnego automatyzmu – każdy przypadek trzeba ocenić osobno, czy mieści się w tych ramach.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.