1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Chcę wykorzystać piosenki polskie i zagraniczne w trakcie koncertu. Kiedy mogę użyć piosenki w spektaklu i kogo pytać o zgodę - autora, posiadacza praw za granicą czy ZAiKS? Czy jest różnica, jeżeli koncert jest jednorazowy albo cykliczny (trasa)?

Tematy: zgoda uprawnionego / organizacje zbiorowego zarządzania / art. 31 pr. aut. / znajdowanie uprawnionego / cudze materiały / licencje / korzystanie z cudzej twróczości / ZAiKS / wykorzystanie piosenki w spektaklu / rozpowszechnianie cudzego utworu / jak nie podpisywać umowy z ZAiKS / umowa z OZZ / jak nie podpisywać umowy z organizacjami zbiorowego zarządzania / piosenka / uzyskanie licencji od ZAiKS / wykorzystanie cudzej piosenki

Wykorzystanie piosenki w spektaklu nie zawsze musi wymagać uzyskania zgody, ale będą to wyjątkowe okoliczności (np. imprezy szkolne i akademickie, o których mowa w art. 31 pr. aut.).

Zgodę, gdy jest konieczna, należy natomiast uzyskać od osoby, której przysługują prawa autorskie. Może to być sam autor, ale często prawa majątkowe są przenoszone (w różnych zakresach) na inne podmioty, jak na przykład na wydawców. Należy się wobec tego zawsze upewnić, jakim zakresem praw dysponuje osoba, która udziela nam zgody i czy jest to zakres wystarczający.

Alternatywnym sposobem jest uzyskanie licencji od organizacji zbiorowego zarządzania takiej jak ZAiKS (jest wiele organizacji, różnią się one m.in. zakresem reprezentowanych praw, co także powoduje konieczność upewnienia się, czy podpisujemy umowę z właściwą organizacją).

To, czy koncert jest jednorazowy, czy cykliczny nie wpływa na konieczność uzyskiwania zgody. Może mieć jednak znaczenie przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia i zasad rozliczeń.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.