Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Czy mogę wykorzystać nagranie audycji radiowej transmitowanej przez Internet, której jestem autorem, w celu zrobienia prezentu dla prowadzących audycję? Do kogo należą prawa autorskie zapisu audycji?

Tematy: nadanie

W ramach nagrania audycji łączą się prawa wszystkich osób, które w niej uczestniczyły. Każda osoba ma prawa do swojego wkładu w audycję, o ile tylko jest on twórczy. Jeżeli nie doszło do przeniesienia tych praw (a potrzeba do tego pisemnej umowy), to pozostają one przy poszczególnych uczestnikach.

Poza prawami autorskimi, w nagraniu mogą występować też prawa pokrewne – a zwłaszcza prawa do nadania, które z mocy ustawy przysługują nadawcy (potocznie: stacji radiowej). Prawa te także muszą być wzięte pod uwagę przy dysponowaniu nagraniem.

Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.