Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Czy spis treści podręcznika dla szkoły podstawowej jest chroniony prawem autorskim?

Tematy: indywidualna twórczość

Spis treści jako lista tytułów rozdziałów jest koniecznym następstwem ułożenia tych tytułów i ich kolejności. Brak tu jest zatem elementu indywidualnej twórczości, która jednak może przejawiać się właśnie w samych tytułach i ich kolejności (tj. twórczym układzie tematyki). Jednakże, w wielu przypadkach tytuły i ich kolejność twórcze nie będą – treść tytułów może być po prostu reporterskim opisem zawartości rozdziałów, a układ wynikać z okoliczności zewnętrznych takich jak np. podstawa programowa lub przyjęte zwyczaje kolejności wprowadzania określonej tematyki. Zatem, w odniesieniu do każdego tytułu i kolejności tematów w podręczniku trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy są one twórcze.

Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.