Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Dlaczego firmy nie oznaczają autorów swoich logotypów, skoro autorskie prawa osobiste są chronione? Podobnie producenci gier komputerowych - wykorzystują często cudze grafiki 3D i nie podają ich autorów.

Tematy: autorskie prawa osobiste

W opisanych sytuacjach może dochodzić do naruszenia praw autorów, ale nie jest to przesądzone. Autorskie prawa osobiste (takie jak prawo do oznaczania autorstwa) są niezbywalne, ale nie są nieograniczone. W praktyce, zwłaszcza w przypadku utworów mających charakter użytkowy wykształciły się określone zwyczaje oznaczania (lub nieoznaczania autorstwa) i autorom byłoby trudno przed sądem wykazać, że ich prawa są naruszane (lub, że naruszenie to doprowadziło po ich stronie do krzywdy lub szkody, choć oczywiście nie jest to całkowicie niemożliwe).

Ponadto, pomimo niezbywalności tych praw istnieje możliwość umownego zobowiązania się do ich niewykonywania. Wielu zamawiających stosuje takie rozwiązania w umowach, które podpisują z twórcami, co z kolei dość mocno utrudnia kwestionowanie opisanych w pytaniu praktyk.

Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.