1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc prowadzić edukację prawnoautorską, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Przygotowałam e-booka na zamówienie pewnej firmy. Firma chce usunąć z niego informację o autorze. Czy to zgodne z prawem?

Tematy: autorskie prawa osobiste / prawo do autorstwa

Prawo do oznaczenia autorstwa to jedno z autorskich praw osobistych. Są to prawa niezbywalne, więc decyzja o anonimowym udostępnieniu utworu powinna zawsze należeć do autora. Będzie tak nawet, jeżeli majątkowe prawa autorskie zostały przez niego przeniesione na zamawiającego. W umowach stosuje się jednak często postanowienia zobowiązujące autorów do niewykonywania praw osobistych, co w praktyce blokuje lub mocno ogranicza możliwość powoływania się na te prawa. Jeżeli takie postanowienie znalazło się w umowie dotyczącej e-booka, to domaganie się poszanowania prawa do autorstwa może niestety wiązać się z negatywnymi konsekwencjami (czy i jakie one będą zależy od analizy postanowień konkretnej umowy).

Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.