1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Czy moda podlega ochronie prawa autorskiego w Polsce?

Tematy: art. 1 pr. aut. / indywidualna twórczość / zakres ochrony / utwór / moda / przedmioty ochrony / indywidualny charakter utworu / ochrona ubioru / branża mody / moda jako przedmiot prawa autorskiego / ubiór jako przedmiot prawa autorskiego

Żadne dzieło nie jest chronione tylko dlatego, że należy do określonego rodzaju. Ochrona dotyczy zawsze konkretnych dzieł, w których odnajdziemy wkład indywidualnej twórczości (choć może to być nawet bardzo mały wkład). Moda, a ściśle rzecz ujmując konkretne ubiory mogą być utworami (utworem może być nawet twórcze połączenie zwykłych, niechronionych ubiorów). Ocena zależy od konkretnej jurysdykcji, ale generalnie niski próg indywidualnej twórczości jest standardem w większości krajów, w tym w Polsce.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.