1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Czy reprodukcje w formie cyfrowej znanych obrazów lub innych dzieł sztuki artystów zaliczanych do czołówki światowych twórców np. Picasso, Mondrian, Bacon i.in są chronione prawem autorskim? Czy samodzielnie zrobione zdjęcie obrazu można dowolnie wykorzystywać? Czy istnieje źródło internetowe, z którego można czerpać reprodukcje za darmo i je rozpowszechniać?

Tematy: wygasanie ochrony / domena publiczna / fotografia / nieodpłatne korzystanie / dozwolony użytek osobisty / cudze materiały / korzystanie z cudzej twróczości / fotografia obrazu / obraz / reprodukcja chronionego utworu / reprodukcja znanego obrazu / wykorzystanie zdjęcia dzieła sztuki / otwarte zasoby / granice ochrony / wykorzystanie zdjęcia obrazu / dzieło sztuki / korzystanie za darmo z cudzej twórczości

O wygaśnięciu ochrony decyduje upływ czasu. W prawie polskim jest to obecnie 70 lat licząc od śmierci twórcy, wobec czego utwory wszystkich wymienionych w pytaniu malarzy są jeszcze chronione.

Reprodukcja lub fotografia chronionego utworu sama może być utworem, o ile doszukamy się w niej wkładu indywidualnej twórczości jej autora. Taki osobny utwór jest też osobno chroniony.

Jeżeli zatem samodzielnie zrobimy zdjęcie obrazu, to ewentualne prawa do fotografii będą przysługiwać nam. Korzystanie z niej zależy jednak od uzyskania zgody uprawnionego do obrazu, jeżeli nie przeszedł on jeszcze do domeny publicznej.

Jeżeli natomiast mamy do czynienia z reprodukcją utworu znajdującego się w domenie publicznej, która została jednak stworzona w sposób twórczy, to korzystanie z niej zależy od zgody twórcy reprodukcji (o ile nie ograniczymy się do korzystania w granicach dozwolonego użytku).

W Internecie można znaleźć wiele źródeł utworów dostępnych do wykorzystania na wolnych licencjach (nie zawsze oznacza to możliwość nieodpłatnego wykorzystania, ale same licencje udzielane są za darmo; licencje te zawierają także pewne obowiązki – pisaliśmy o tym w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie). Serwisem agregującym informacje o takich źródłach jest otwartezasoby.pl.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.