1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Stworzyłem program komputerowy, który sam tworzy inne programy lub dzieła artystyczne.

Komu przysługują prawa autorskie do efektów działania mojego programu?

Tematy: art. 1 pr. aut. / indywidualna twórczość / wynik działania programu / programy komputerowe / utwór / indywidualny charakter utworu / poziom indywidualnej twórczości / prawa do utworów stworzonych przez program komputerowy

Utworem może być tylko efekt działalności człowieka. Nie oznacza to jednak, że twórca nie może w swojej twórczości korzystać z pomocy maszyn, które mniej lub bardziej samodzielnie „tworzą” coś, co następnie twórca wykorzystuje w całości lub w części w swoim dziele.

Utworem jest wytwór, który zawiera choćby minimalny wkład indywidualnej twórczości. Według niektórych, twórczość ta może przejawiać się także w wyborze pomiędzy różnymi tworami natury lub maszyn. Według tej teorii, utworem będzie np. nagranie z kamery przemysłowej, jeżeli to konkretne nagranie zostanie wybrane przez twórcę i np. zgłoszone do konkursu sztuki alternatywnej.

W opisanym powyżej przypadku możemy mieć zatem do czynienia z utworami.

Osobnym problemem jest to, komu przypisać prawa do utworów tworzonych przez program komputerowy. W grę mogą wchodzić co najmniej dwie osoby – twórca programu albo jego użytkownik. Nie ma tu jednak gotowej odpowiedzi, bo zależy ona od okoliczności konkretnej sprawy, a ściśle rzecz ujmując od tego, komu możemy przypisać wkład indywidualnej twórczości wniesiony do utworu.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.