Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Zajmuję się produkcją foto-gadżetów (np. kubków i poduszek) ze zdjęciem. Na różnych forach i portalach internetowych są za darmo dostępne ramki do zdjęć cyfrowych w formacie PSD. Czy korzystanie z takich ramek w mojej działalności jest legalne? Czy wystarcza np. zapłacenie za pobranie pliku z portalu?

Tematy: zgoda uprawnionego / prawo do wynagrodzenia / licencje CC / korzystanie z cudzej twróczości

Korzystanie z utworu poza granicami dozwolonego użytku wymaga zgody uprawnionego (opisana w pytaniu działalność raczej nie będzie stanowiła dozwolonego użytku). Taka zgoda może być udzielona odpłatnie lub nieodpłatnie. Sam fakt udostępnienia utworu w Internecie nie oznacza udzielenia zgody na jego ponowne wykorzystanie. Zgoda musi przyjąć postać wyraźnego oświadczenia uprawnionego. Popularnym sposobem wyrażania zgody przez twórców, którzy nie chcą ograniczać korzystania z ich utworów są licencje Creative Commons. Licencje CC pozwalają korzystać z utworów nieodpłatnie, wymagają jednak spełnienia określonych obowiązków. Zgoda musi być uzyskana od osoby, której przysługują prawa autorskie do utworu. Tej osobie należy się także ewentualna opłata. Zapłata za transfer pliku z portalu to niezależna kwestia, choć istnieje wiele portali, które jednocześnie dysponują stosownymi uprawnieniami do udostępnianych przez siebie plików (np. tzw. serwisy stokowe).

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.