Prawo kultury

Jestem projektantką ubrań. Podczas mojego pokazu zostały zrobione zdjęcia, które ukazały się na stronie fotografa. Utworzyłam album z tymi zdjęciami na swojej stronie, po czym dostałam wiadomość od fotografa z żądaniem usunięcia zdjęć i zapłaty odszkodowania. Czy te roszczenia są zasadne?

Prawa autorskie do fotografii należą do fotografa, a nie do osoby, której rzecz lub utwór są fotografowane. Rozpowszechnianie tych zdjęć wymaga zatem co do zasady zgody fotografa, chyba że korzystanie ograniczymy do sytuacji opisanych w przepisach o dozwolonym użytku. Fotograf może uzależnić swoją zgodę od zapłacenia mu wynagrodzenia. Patrząc jednak z drugiej strony, fotograf także powinien mieć zgodę na rozpowszechnianie fotografii cudzego utworu. Niedawno zapadł wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Ashby. Trybunał wskazał, że naruszenia praw autorskich projektantów mody polegające na publikowaniu fotografii z pokazów powinny być oceniane z uwzględnieniem ochrony swobody wypowiedzi.