1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Czy legalnie można umieszczać w Internecie covery znanych piosenek? Jaka jest różnica pomiędzy wykonaniem piosenki polskiej a zagranicznej? Czyje prawo nas w tej kwestii obowiązuje?

Tematy: zgoda uprawnionego / prawo do zezwalania na korzystanie z opracowań / art. 2 pr. aut. / opracowanie / artystyczne wykonanie / cover / aranżacja / cover piosenki / twórcza przeróbka utworu / przeróbka utworu muzycznego / cover a prawa autorskie / prawa do coverów / umieszczanie w internecie coverów znanych piosenek

Cover to zazwyczaj nowe artystyczne wykonanie już istniejącego utworu. Niekiedy, zmiany dokonane w związku z coverem powodują powstanie opracowania oryginalnego utworu.

Rozpowszechnianie własnego artystycznego wykonania cudzego utworu, a także rozpowszechnianie opracowania cudzego utworu wymaga zgody uprawnionych do tego utworu. Nie ma tu specjalnej różnicy pomiędzy piosenkami zagranicznymi i polskimi, bo w największym skrócie, są one tak samo chronione przez prawo.

Nie można natomiast udzielić ogólnej odpowiedzi na pytanie o prawo właściwe. To, jakie prawo będzie miało zastosowanie zależy zawsze od konkretnego stosunku prawnego i towarzyszących im okoliczności, a także od tego, jaki sąd (w jakim kraju) będzie rozpatrywał wynikłą z tego stosunku sprawę.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.