1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Czy legalna w Polsce jest sprzedaż oprogramowania, którego licencja nie została przetłumaczona na język polski? Czy nieprzetłumaczona licencja ma moc prawną? Czy korzystanie z oprogramowania, bez dowodu zakupu, którego licencja nie została przetłumaczona na język polski jest nielegalne?

Tematy: legalny posiadacz / ustawa o języku polskim / język umowy / dowód zakupu utworu / dowód zakupu oprogramowania / moc prawna licencji nieprzetłumaczonej na język polski / licencja w języku obcym / zakres licencji / nieprzetłumaczona licencja

Przepisy prawa autorskiego nie wiążą żadnych konsekwencji z językiem umowy ani z posiadaniem dowodu zakupu. Język polski wymagany jest w niektórych przypadkach na podstawie ustawy o języku polskim, jednak niezachowanie tego wymogu nie powoduje nieważności umów (a art. 11 tej ustawy wyraźnie wyłącza programy komputerowe, z wyjątkiem ich opisów i instrukcji z obowiązku stosowania języka polskiego w umowach).

Nieprzetłumaczona licencja będzie zatem ważna, choć mogą wtedy wyniknąć większe niż zazwyczaj wątpliwości co do tego, czy strony skutecznie i jednoznacznie uzgodniły zakres tej licencji.

Dowód zakupu oprogramowania także nie jest niezbędny. Korzystanie z programów komputerowych jest zgodne z prawem, jeżeli korzystający jest ich legalnym posiadaczem, a w tym licencjobiorcą. Legalne posiadanie można udowodnić przedstawiając dowód zakupu, ale nie jest to jedyny możliwy sposób (na pewno nie jest to konieczne w odniesieniu do takiego oprogramowania, które nie jest sprzedawane, jak np. freeware).

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.