Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Czy nauczyciel w klasie może pracować na programie komputerowym (uczyć jego wykorzystania), jeśli taki program jest programem w wersji demonstracyjnej lub trial (ograniczenie czasowe)? Czy ma znaczenie kraj pochodzenia programu np. Czechy, USA?

Tematy: programy komputerowe / art. 27 pr. aut. / dozwolony użytek edukacyjny / art. 28 pr. aut. / licencje / art. 77 pr. aut.

Art. 77 pr. aut. wyłącza w odniesieniu do programów komputerowych wiele przepisów o dozwolonym użytku, a w tym art. 27 oraz 28. Te wyłączone przepisy pozwalają korzystać z utworów m.in. w celach dydaktycznych i poznawczych. Oznacza to, że nauczanie o korzystaniu z programów komputerowych poprzez uruchamianie tych programów wymaga licencji (i to nie tylko, gdy program jest w wersji demonstracyjnej lub trial). Art. 77 pr. aut. jest w jakimś sensie wytłumaczeniem istnienia specjalnych „licencji edukacyjnych” na oprogramowanie.

Kraj pochodzenia programu nie powinien mieć znaczenia, gdyż użytkownik podlega swoim krajowym przepisom o dozwolonym użytku. Aczkolwiek kwestie prawa właściwego, jakie powinno stosować się w odniesieniu do utworów (programów komputerowych) są dalekie od jednoznacznego rozstrzygnięcia.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.