1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Czy firma chcąc wydać utwór znajdujący się w domenie publicznej musi spełniać jakieś prawne wymagania bądź zgłaszać gdzieś taką publikację?

Tematy: domena publiczna / domaine public payant / art. 40 pr. aut. / wydanie utworu znajdującego się w domenie publicznej / rozpowszechnianie utworów z domeny publicznej / korzystanie z utworu bez zgody uprawnionego / utwory z domeny publicznej / możliwość korzystania z dzieł z domeny publicznej / komercyjne wykorzystanie utworów z domeny publicznej / Fundusz Promocji Twórczości

Wydanie utworu znajdującego się w domenie publicznej nie wymaga uzyskiwania niczyjej zgody. Natomiast producenci i wydawcy niektórych utworów z domeny publicznej powinni odprowadzać określony przez MKiDN procent wpływów brutto na Fundusz Promocji Twórczości. Szczegóły określa art. 40 pr. aut. oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie MKiDN.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.