1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Czy ktoś (osoba prywatna lub instytucja) ma prawa autorskie do "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza? Czy jest to powieść, którą może drukować każdy, bez ograniczeń?

Tematy: autorskie prawa osobiste / prawo do wydań naukowych i krytycznych / art. 99^1 pr. aut. / art. 99^2 pr. aut. / prawo do pierwszych wydań / wygasanie ochrony / domena publiczna / komercyjne wykorzystanie / termin wygaśnięcia ochrony / domaine public payant / art. 40 pr. aut. / śmierć autora / książka / książki z domeny publicznej / art. 16 pr. aut. / śmierć twórcy / prawa autorskie do książki z domeny publicznej / rozpowszechnianie utworów z domeny publicznej / utwory z domeny publicznej / możliwość korzystania z dzieł z domeny publicznej / komercyjne wykorzystanie utworów z domeny publicznej / Fundusz Promocji Twórczości / wydanie książki z domeny publicznej

Autorskie prawa majątkowe obowiązują co do zasady tylko przez czas życia twórcy i 70 lat po jego śmierci. Ponieważ za 3 lata obchodzić będziemy 100 lecie śmierci Henryka Sienkiewicza, oznacza to, że już teraz jego utwory – w tym Krzyżacy – znajdują się w domenie publicznej. Powieść ta może być zatem wydawana bez ograniczeń, z zastrzeżeniem obowiązku odprowadzenia określonego przez MKiDN procentu przychodów na Fundusz Promocji Twórczości (art. 40 pr. aut.).

Korzystając z utworów należących do domeny publicznej należy ponadto pamiętać o konieczności respektowania autorskich praw osobistych twórcy, które trwają wiecznie. Ponadto, należy się upewnić, że mamy istotnie do czynienia z utworem oryginalnym, a nie jego współczesnym opracowaniem. Znajdujące się w obiegu współczesne twórcze modyfikacje lub uzupełnienia utworów z domeny publicznej mogą być chronione.

W prawie autorskim przewidziano też osobne prawa pokrewne chroniące m.in. wydawców niechronionych już utworów (tzw. prawa do pierwszych wydań i prawa do wydań naukowych i krytycznych – art. 99^1 pr. aut. i nast.). Należy się uprawnić, że nie mamy do czynienia z takim właśnie wydaniem.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.