Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Istnieją różne sytuacje, w których łączone są grafika i tekst, np.: instrukcje obsługi, rebusy, testy (np. inteligencji), plakaty klasyczne (w tym informacyjne), tzw. plakaty motywacyjne (w których funkcje grafiki i tekstu zależą od tego, jaką wagę da im zestawiający). Czy można zatem wydzielić jakieś wyraźne wskazówki określające, kiedy zamieszczenie tekstu w obrębie pracy plastycznej można uznać za przejaw twórczości?

Tematy: art. 1 pr. aut. / zakres ochrony / plagiat / cudze materiały / grafika / korzystanie z cudzej twróczości / indywidualny charakter utworu / tekst / twórcza przeróbka utworu / przerabianie cudzych utworów / plakat / korzystanie z niechronionych idei / skopiowanie cudzego tekstu / wykorzystanie grafiki w rebusie / twórcze elementy utworu / plakat z cudzą grafiką / skopiowanie cudzej grafiki / zamieszczenie tekstu w plakacie / łączenie grafiki i tekstu / plakat motywacyjny / instrukcja obsługi / chronione elementy utworu / plakat z cudzym tekstem / test / rebus / zamieszczenie cudzego tekstu w plakacie

Praktykowanie twórczości poprzez łączenie tekstu z grafiką nie jest objęte niczyją wyłącznością. Chroniona jest nie sama idea łączenia tekstu z grafiką, ale konkretne sposoby realizacji tej idei – konkretne sposoby połączenia tekstu oraz grafiki, o ile istotnie twórczo wykraczają one poza powszechnie istniejące w danej dziedzinie standardy i konwencje. Ochrona obejmować będzie też najprawdopodobniej tekst oraz grafikę indywidualnie. Naruszeniem prawa autorskiego będzie zatem skopiowanie cudzego twórczego tekstu lub grafiki. Naruszeniem może być też połączenie własnego tekstu i własnej grafiki w sposób, który jest twórczym efektem pracy innej osoby.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.