1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Rozumiem, że np. "Krzyżacy" mogą zostać wydani jako utwór należący do domeny publicznej. Jaki tekst/wydanie może być wówczas podstawą tego nowego wydania?

Tematy: art. 2 pr. aut. / opracowanie / domena publiczna / oryginał / książki z domeny publicznej / wydanie utworu znajdującego się w domenie publicznej / prawa autorskie do książki z domeny publicznej / rozpowszechnianie utworów z domeny publicznej / twórcza przeróbka utworu / możliwość korzystania z dzieł z domeny publicznej / zarabianie na utworach z domeny publicznej / komercyjne wykorzystanie utworów z domeny publicznej / oryginał utworu / utwory niechronione / ochrona nietwórczych wydań naukowych i krytycznych niechronionych utworów / zarabianie na książkach z domeny publicznej

Utwory należące do domeny publicznej występują często we współczesnych opracowaniach. Trzeba się zatem upewnić, że nie mamy do czynienia z twórczą przeróbką takiego utworu. Jeżeli by tak było, musielibyśmy uzyskać zgodę na wydanie od uprawnionego do takiego opracowania. Polskie prawo autorskie przewiduje ponadto specyficzną ochronę dla nietwórczych wydań naukowych i krytycznych niechronionych utworów – korzystanie z takiego wydania także wymaga zgody uprawnionego.

Oznacza to, że najlepiej sięgać po jak najstarsze wydania utworów z domeny publicznej, a najlepiej do ich autorskich oryginałów.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.