Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Czy można skorzystać z gotowego, już rozpowszechnionego utworu muzycznego jako sygnał telefoniczny? Czy można go dodatkowo pociąć i skorzystać z wersji zapętlonej?

Tematy: zgoda uprawnionego / indywidualna twórczość / art. 2 pr. aut. / zakres ochrony / opracowanie / integralność utworu / zmiany utworu / rozpowszechnianie / fragment utworu / muzyka / twórcza przeróbka utworu / przerabianie cudzych utworów / sygnał telefoniczny / wykorzystanie fragmentu utworu / przeróbka utworu muzycznego / utwór muzyczny jako sygnał telefoniczny / utwór muzyczny / pocięcie utworu muzycznego / fragment utworu muzycznego

Wykorzystanie utworu w sposób opisany w pytaniu wiąże się z jego rozpowszechnianiem (sygnał jest dostępny dla każdego, kto zadzwoni pod dany numer) oraz modyfikacją. Oba działania wymagają zgody osoby, której przysługują prawa autorskie do utworu, gdyż nie mieszczą się one w zakresie ustawowego dozwolonego użytku.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.