1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Chcę kupić DVD z serialem, który nie został nigdy wydany w polskiej wersji językowej, nie powstało też jego tłumaczenie na język polski. Czy jeśli zakupię oryginał, wykonam własne napisy w języku polskim i nagram na czyste płyty DVD tak by można było odtwarzać je wraz z tłumaczeniem - na potrzeby własne - to czy naruszam prawa autorskie?

Tematy: art. 2 pr. aut. / opracowanie / dozwolony użytek osobisty / art. 23 pr. aut. / dozwolony użytek prywatny / tłumaczenie / serial / grono znajomych / prywatne korzystanie z utworu / tłumaczenie dialogów serialu / rozpowszechnianie serialu z własnym tłumaczeniem / napisy do serialu / stworzenie napisów do serialu / korzystanie z tłumaczenia dialogów serialu / grono najbliższych / tłumaczenie serialu na własny użytek

Tłumaczenie utworu to przykład opracowania. Polskie prawo pozwala tworzyć opracowania bez zgody twórców oryginałów. Ich zgoda jest potrzebna jedynie na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami. Przy czym, bez zgody możliwe będzie korzystanie z tłumaczenia dialogów serialu w ramach dozwolonego użytku osobistego, czyli np. rozpowszechnienie serialu z własnym tłumaczeniem w gronie rodziny i znajomych. Nie jest natomiast dozwolone np. umieszczenie tych tłumaczeń w Internecie. Nie ma tu znaczenia fakt, że serial nie był wydany po polsku i sytuacja ta nie zmieni się, jeżeli w przyszłości zostałby wydany w tym języku.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.