Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Czy pisząc program komputerowy mogę zamieszczać w nim pewne rysunki z Polskich Norm (jednoczenie powołując się na źródło rysunku?). Program jest pisany dla własnego użytku i dla kolegów. Czy jak przerysuję rysunek to staję się jego autorem i nie ma problemu?

Tematy: dozwolony cytat / zgoda uprawnionego / opracowanie / plagiat / art. 29 pr. aut. / dozwolony użytek osobisty / dozwolony użytek prywatny / stosunek towarzyski / Polskie Normy / zwielokrotnienie / rysunek / program komputerowy / kopia rysunku

Polskie Normy są chronione jak utwory literackie, co wynika z ustawy o normalizacji. Można zatem z nich korzystać albo na podstawie zgody uprawnionego (PKN), albo w granicach dozwolonego użytku. Umieszczanie rysunków w programie może mieścić się w granicach dozwolonego cytowania, choć istnieją na ten temat wątpliwości, które opisaliśmy w odpowiedzi na inne pytanie.
Jeżeli korzystanie z rysunków nie wykracza poza użytek osobisty (nie są one udostępniane osobom innym niż rodzina i znajomi), także nie jest potrzebna zgoda PKN.
Przerysowanie rysunku nie rozwiązuje problemu, bo prowadzi do powstania jego kopii lub opracowania, a nie niezależnej twórczości, nieobciążonej prawem twórcy oryginału.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.