Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Czy muzyka improwizowana podlega prawu autorskiemu? Czy jeśli nie jest zapisana w postaci fonogramu to w jakikolwiek sposób można rościć sobie prawa do ochrony tak powstałej muzyki przed wykorzystaniem jej przez innych?

Tematy: utwór / muzyka na żywo / muzyka improwizowana

Utwór jest chroniony prawem autorskim od momentu ustalenia, czyli uzewnętrznienia. Nie jest konieczne jego utrwalenie. Brak utrwalenia utworu może natomiast prowadzić do utrudnień w dochodzeniu ochrony. Trudniej jest wtedy np. udowodnić autorstwo utworu.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.