1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Czy użycie dowolnego utworu jako podkładu muzycznego w filmie typu DemoReel (film promujący umiejętności twórcy) jest dozwolone, jeżeli w napisach końcowych filmu zostanie podane nazwisko autora piosenki? Filmy typu DemoReel z zasady nie są komercyjne więc artyści nie czerpią z nich korzyści majątkowych.

Tematy: muzyka / cudza twórczość / wykorzystanie cudzej muzyki jako podkładu / cudza muzyka

Korzystanie z cudzego utworu wymaga albo uzyskania zgody od osoby uprawnionej, albo ograniczenia zakresu wykorzystania do którejś z określonych w ustawie postaci dozwolonego użytku. Nie ma takiego przepisu, który pozwalałby korzystać bez zgody z cudzych utworów tylko dlatego, że wykorzystanie następuje w materiałach typu portfolio, czy właśnie Demo Reel.

Każde wykorzystanie w takich materiałach podlega takim samym zasadom jak wykorzystanie w innych materiałach. Może być ono dopuszczalne, jeżeli spełnia na przykład przesłanki dozwolonego cytowania.

Wskazanie imienia i nazwiska twórcy (oraz źródła) jest tylko jedną z przesłanek legitymizujących korzystanie z cudzych utworów w ramach dozwolonego użytku. Z drugiej natomiast strony, sam fakt braku korzyści komercyjnych nie jest tu szczególnie istotny (choć niektórzy prawnicy twierdzą, że dozwolony użytek musi być zawsze niekomercyjny).

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.