1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy użycie w pracy dyplomowej kilkunastu zdań z artykułu z gazety branżowej dostarczanej do firmy i nie opatrzenie ich cudzysłowem, ale podanie źródła tekstu na końcu pracy może być plagiatem?

Pisaliśmy już kiedyś, że plagiat to pojęcie wieloznaczne. Opisane w pytaniu działanie może stanowić przestępstwo opisane w art. 115 ust. 1 pr. aut., które potocznie określa się mianem plagiatu. Ale będzie tak tylko wtedy, gdy faktycznie sposób wykorzystania cudzego tekstu będzie skutkował przywłaszczeniem sobie autorstwa lub wprowadzeniem w błąd co do tego autorstwa. Działanie to musi być ponadto zawinione. Okoliczności te muszą zostać udowodnione przed sądem.

Zatem, nie w każdej z takich sytuacji będzie dochodziło do przestępstwa. Ale poprzez plagiat rozumie się często nie tylko działania stanowiące przestępstwo z art. 115 ust. 1 pr. aut., ale też inne działania związane z przypisywaniem sobie autorstwa lub z wprowadzaniem w błąd w kwestii autorstwa, nawet jeżeli nie stanowią one naruszenia prawa autorskiego. Mogą one natomiast stanowić „oszustwa naukowe”, które z kolei mogą skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną studenta określaną na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym.

Choć nie można oczywiście wykluczyć przestępstwa, jest znacznie bardziej prawdopodobne, że opisana w pytaniu sytuacja stanowi plagiat w tym drugim, szerszym rozumieniu. Podanie źródła na końcu pracy często nie wystarcza aby nie powstawały wątpliwości co do autorstwa i pochodzenia poszczególnych jej elementów. W połączeniu z brakiem cudzysłowów nie pozwala to w sposób łatwy ustalić, czy dana wypowiedź i zawarte w niej idee pochodzą od autora pracy, czy od osób trzecich. Niewątpliwie nie przyczynia się to do jakości naukowej pracy.