1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Maluję obrazy i często inspiracją do nich są fotografie z gazet, książek itp. Bywa, że dość wiernie przenoszę je na obraz. Czy zorganizowanie wystawy (galeria, dom kultury) albo sprzedaż tych obrazów naruszałyby prawo autorskie?

Tematy: dozwolony cytat / opracowanie / fotografia / utwór inspirowany / wystawa / obraz / inspiracja / sprzedaż utworu

Jeżeli cudze fotografie są tylko inspiracją, to wystawianie lub sprzedaż obrazów nie wymaga zgody autorów tych fotografii. Wierne przeniesienie fotografii na obraz wykroczy jednak zwykle poza inspirację i będzie stanowiło opracowanie, albo po prostu kopię fotografii. Opracowanie powstanie wtedy, gdy przeniesienie ma charakter twórczej modyfikacji fotografii. Kopie i opracowania można tworzyć do „szuflady”, ale już ich wystawienie lub sprzedaż będzie wymagało zgody autorów oryginałów.

W pewnym sensie, pomiędzy utworem inspirowanym a opracowaniem lub prostą kopią leżą „utwory z zapożyczeniami”. Jeżeli zapożyczenia nie przekraczają granic dozwolonego cytatu (w ramach którego mieszczą się takie „prawa gatunku twórczości” jak np. pastisz lub parodia), to korzystanie z utworów zawierających zapożyczenia nie będzie wymagało niczyjej zgody, gdyż mamy do czynienia z dozwolonym użytkiem.

W praktyce niestety bardzo trudno ustalić granice pomiędzy tymi wszystkimi rodzajami utworów.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.