Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Kiedy wygasają prawa autorskie do opracowania redakcyjnego/przypisów redakcyjnych w książce? Czy również, jak w przypadku tekstu właściwego, jest to 70 lat od daty śmierci autora/tłumacza?

Tematy: prawo do wydań naukowych i krytycznych / wygasanie ochrony / domena publiczna / opracowanie redakcyjne / przypisy

Pod hasłami „opracowanie redakcyjne” i „przypisy redakcyjne” mogą kryć się zarówno chronione prawem autorskim wkłady indywidualnej twórczości, jak i całkowicie nietwórcze ingerencje w oryginalny utwór. Tylko w tym pierwszym przypadku będziemy mieli istotnie do czynienia z prawami autorskimi, które będą wygasały osobno do praw do oryginału.

Przy czym, w 2000 r. wprowadzono do polskiej ustawy specyficzne prawa pokrewne, dające wydawcom wyłączność na korzystanie z naukowych i krytycznych wydań utworów, do których wygasły już prawa majątkowe. Jeżeli zatem mamy do czynienia z powstałym po tej nowelizacji opracowaniem redakcyjnym lub przypisami, które co prawa twórcze nie są, ale mogą zostać uznane za naukowe lub krytyczne wydanie, to są one chronione przez 30 lat od daty publikacji tego wydania.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.