Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Czy można przekazać komuś prawa autorskie majątkowe za darmo? Ostatnio spotkałem się z opinią że przekazanie praw autorskich majątkowych do utworu zawsze musi być za zapłata (nawet jeśli jest to 1 zł).

Tematy: przenoszenie autorskich praw majątkowych / nieodpłatne korzystanie / umowy / przeniesienie praw autorskich za darmo / przekazanie praw autorskich / nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich

Autorskie prawa majątkowe można przenieść za darmo lub za opłatą. Decyzja należy do stron umowy (przy czym nieodpłatność musi być w umowie wyraźnie zastrzeżona).

Opinie o konieczności zapłaty wynikają zapewne z powodów leżących poza prawem autorskim – np. w prawie podatkowym (które także nie zakazuje czynności nieodpłatnych, ale może wiązać z nimi mniej korzystne skutki podatkowe).

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.