Prawo kultury

Czy po zakupie utworów np. w Internecie w niezadowalającej mnie jakości mogę korzystać z pobranych z torrentów tych utworów w lepszej jakości?

Zgodnie z polskim prawem pobieranie plików z Internetu zasadniczo nie jest niedozwolone. Z tak pozyskanych plików można korzystać „prywatnie” (np. słuchać sobie w domu utworu) na zasadzie dozwolonego użytku osobistego. Nie można natomiast takich plików rozpowszechniać.

Sytuacja nieco komplikuje się właśnie w przypadku torrentów, ponieważ już samo ściąganie tych plików jest równoznaczne z ich rozpowszechnianiem. Fakt, że posiada się także te same utwory w plikach, które zostały zakupione nie sprawia, że wszystkie działania w odniesieniu do tych utworów są uprawnione. W tym również nie powoduje, że pobranie torrentu przestaje być bezprawne.