Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Nauczyciel na lekcji wyświetlił fragment zagranicznego podręcznika w wersji elektronicznej, który kupił we własnym zakresie.
Czy nauczyciel może udostępnić plik z podręcznikiem swojej klasie do przeglądania w domu?

Tematy: edukacja / dozwolony użytek edukacyjny / kopiowanie podręczników / szkoła / podręcznik / nauczyciel / utwór zagraniczny / udostępnianie podręczników / wykorzystanie w ramach zajęć edukacyjnych / uczeń

Korzystanie z utworów w działalności oświatowej reguluje przede wszystkim art. 27 pr.aut, którego zakres wyjaśnialiśmy w odpowiedziach na wcześniejsze pytania. Dozwolone tam korzystanie można rozumieć dość szeroko, o ile tylko mieści się w ściśle rozumianym celu dydaktycznym. Jedynym wyraźnie ujętym w tym przepisie ograniczeniem jest wymóg, aby w przypadku sporządzania egzemplarzy sporządzano jedynie egzemplarze fragmentów, a nie całych utworów. Egzemplarzem jest utwór utrwalony na fizycznym nośniku i choć kopie cyfrowe są przecież również utrwalane na takich nośnikach, często słyszy się, że kopie elektroniczne egzemplarzami nie są. Stosując jednak ostrożną interpretację, wskazaną przy dozwolonym użytku, należałoby uznać, że udostępnione mogą być jedynie fragmenty pliku – ograniczenie do fragmentów można wywodzić także z obowiązku zachowania związku z celem dydaktycznym. Tylko w niektórych przypadkach konieczne do tego celu będzie udostępnienie całego pliku.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.