1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Ile sekund muzyki lub filmu można wykorzystywać bez żadnych opłat? Czy w ogóle istnieje taka możliwość?

Tematy: indywidualna twórczość / zakres ochrony / dozwolony użytek / fragment utworu / indywidualny charakter utworu / wykorzystanie fragmentu utworu / fragment filmu / wykorzystanie fragmentu filmu / fragment utworu muzycznego / wykorzystanie fragmentu cudzego utworu / wykorzystanie fragmentu cudzego utworu we własnych materiałach / granice ochrony / czas trwania utworu

Ustanawiając granice monopolu autorskiego, pr. aut. nie posługuje się kryteriami takimi jak czas trwania utworu (jego fragmentu). Chronione może być nawet kilka dźwięków, o ile istotnie znajdziemy w nich wkład indywidualnej twórczości. Nie oznacza to jednak od razu, że wykorzystanie tych kilku dźwięków zawsze wymaga zgody uprawnionego. W przepisach o dozwolonym użytku dopuszcza się korzystanie nawet z całych utworów, o ile spełnione są wskazane tam kryteria. Problem w tym, że granice ochrony nie są wyznaczone w prawie w ten sposób, aby możliwe było stwierdzenie typu „wykorzystanie 5 sekund utworu muzycznego nigdy nie będzie stanowiło naruszenia”. Może tak być, ale nie musi.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.