Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Przygotowuję tłumaczenie pism polskiego filozofa. Jego teksty były już wcześniej tłumaczone i zostały wydane przez wielkie wydawnictwa. Nie wiem na ile moje tłumaczenia będą się różnić od starych. Czy istnieją jakieś obiektywne kryteria pozwalające ocenić, czy nie dojdzie do konfliktu z prawami autorskimi do starych tłumaczeń?

Tematy: opracowanie / tłumaczenie / niezależna twórczość

Ponieważ oceny kryteriów prawa autorskiego dokonuje człowiek (sąd), to niestety zawsze będą one w jakimś sensie subiektywne, a cała organizacja postępowania sądowego służy między innymi zapewnieniu, aby ten subiektywizm wyeliminować (zminimalizować).

Generalną zasadą prawa autorskiego jest to, że niezależnie stworzone tłumaczenie cudzego utworu nie będzie naruszało praw do już istniejącego tłumaczenia. Będzie tak nawet wtedy, jeżeli oba tłumaczenia będą do siebie podobne lub nawet takie same – o ile tylko zostały istotnie przygotowane niezależnie, bez zapożyczeń. Z praktycznego punktu widzenia jest zatem bardzo ważne jakie będzie można przedstawić argumenty i dowody na okoliczność, że określone podobieństwa nie powstały na skutek zapożyczeń z już istniejącego tłumaczenia, a powstały niezależnie i są np. wynikiem konieczności (dany tekst ma tylko jedno prawidłowe tłumaczenie).

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.