Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Uczniowie nagrywają film na podstawie własnego scenariusza. Czy jako podkład, w tle mogą użyć utworu-piosenki który znajdą na youtube? Czy film może być zamieszczony na stronie szkoły?

Tematy: dozwolony użytek / licencje CC / cudze materiały

Synchronizacja cudzej piosenki z własnym filmem nie będzie się raczej mieściła w ramach dozwolonego użytku, zwłaszcza gdy film miałby być publicznie rozpowszechniany (poza zajęciami lekcyjnymi). Por. jednak odpowiedzi na pytania dotyczące dozwolonego użytku (http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/?tag=dozwolony-uzytek).

Wykorzystanie przekraczające ramy dozwolonego użytku jest możliwe po uzyskaniu zgody autorów piosenki, artystów wykonawców, producentów. Jeżeli uzyskanie takiej zgody nie jest możliwe, warto zastanowić się, czy nie można wykorzystać alternatywnego podkładu muzycznego spośród utworów dostępnych na licencjach Creative Commons (http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/?tag=licencje-cc).

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.