Prawo kultury

Gdzie mogę sprawdzić, czy dany utwór jest chroniony prawem autorskim oraz czy może być wykorzystywany (zwielokrotniana) komercyjnie przez przedsiębiorcę?

Nie ma żadnego oficjalnego „rejestru”, w którym byłyby takie informacje. Każdy musi samodzielnie ustalać, czy określone dzieło jest chronione i do kogo należą prawa. Pomocą mogą niekiedy służyć stowarzyszenia twórców i organizacje zbiorowego zarządzania, ale ich informacje również nie mają oficjalnego charakteru w tym sensie jak np. w odniesieniu do nieruchomości dane o własności zawierają księgi wieczyste.
Korzystanie z utworu jest możliwe albo bez zgody twórcy w zakresie, w jakim pozwalają na to przepisy o dozwolonym użytku (ich komercyjny potencjał jest bardzo wąski), albo zgodnie z treścią zgody otrzymaną od twórcy.