Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Czy z utworu udostępnianego za pomocą końcówek terminali w bibliotece, może w określonym momencie korzystać więcej jak jedna osoba?

Tematy: art. 35 pr. aut. / terminale / art. 28 pr. aut.

Art. 28 pkt 3 pr. aut. pozwala m.in. bibliotekom udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek. Przepis ten nie zawiera ograniczeń co do liczby osób, którym można jednocześnie udostępniać dane dzieło. Takie ograniczenie wprowadzono w sposób wyraźny na przykład w prawie niemieckim. W prawie polskim można natomiast je wyprowadzać z ogólnych klauzul zawartych w art. 35 pr. aut. (zob. Tomasz Koellner, Licencja ustawowa z art. 28 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz.)

Zgodnie art. 35 pr. aut., dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu, ani godzić w słuszne interesy twórcy. Warto się zastanowić, czy zawsze udostępnienie w terminalach większej liczby kopii utworu niż wynosi liczba posiadanych przez bibliotekę egzemplarzy, stanowić będzie naruszenie tego przepisu. Warto np. zwrócić uwagę na korzyści, jakie uzyskuje twórca z szerszej dostępności jego utworu w bibliotekach, która nie zawsze przekłada się na spadek sprzedaży. Trzeba także pamiętać, że słuszne interesy twórcy, to nie tylko interesy majątkowe.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.