Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Mam dużo gier komputerowych, które często kupuję w postaci elektronicznej przez Internet. Zwykle płacę także elektronicznie i nie jestem w stanie przyporządkować konkretnej płatności do konkretnej gry. Jak mam udowodnić, że nie "ukradłem" tych programów?

Tematy: programy komputerowe / dozwolony użytek osobisty / legalny posiadacz / domniemanie niewinności

Podstawową zasadą, zwłaszcza w prawie karnym jest domniemanie niewinności oraz wymaganie, aby to osoba zarzucająca określone czyny przedstawiła na nie stosowne dowody. Z uwagi na to, że gry komputerowe są lub zawierają programy komputerowe, nie są one w tym zakresie objęte przepisami o dozwolonym użytku osobistym. Prawo do korzystania z gry ma tylko jej legalny posiadacz, a w szczególności osoba, która uzyskała na to licencję od uprawnionego. W praktyce, może być zatem konieczne przedstawienie dowodów na to, że istotnie jest się legalnym posiadaczem (w postaci odpierania zarzutów oskarżyciela lub powoda). W przypadku dystrybucji i płatności elektronicznej nie będą to dowody materialne, ale dowody niematerialne powinny również zostać uznane przez sąd. Powinien on np. skrupulatnie zbadać zapisy płatności, przyznane użytkownikowi klucze licencyjne itd.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.