Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Czy przedwojenne pocztówki posiadające nazwy wydawców, przechodzą po 70 latach od pierwszego wydania do domeny publicznej tak jak gazety? Czy jeśli wydawnictwo nadal istnieje zajmując się już wydawaniem czego innego to czy nadal posiada prawa do tak starych wydań?

Tematy: wygasanie ochrony / domena publiczna / termin wygaśnięcia ochrony

Wygasanie autorskich praw majątkowych następuje co do zasady po upływie 70 lat od śmierci twórcy. Tylko w niektórych przypadkach termin ten oblicza się od pierwszego rozpowszechnienia to reguła dotycząca utworów zbiorowych – obecnie ma to miejsce w odniesieniu do utworów, których twórcy nie są znani oraz utworów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca (np. gazet jako utworów zbiorowych).
Pocztówki mogą być utworami zbiorowymi chyba tylko w szczególnych sytuacjach (o ile dojdzie w nich do kompilacji kilku utworów różnych autorów pod nadzorem redaktora). Niezależnie od tego, zdarzają się pocztówki pochodzące od nieznanych twórców. I wtedy faktycznie termin wygaśnięcia praw można liczyć od daty rozpowszechnienia czyli w tym przypadku wydania.
We wszystkich pozostałych sytuacjach prawa do pocztówek wygasną w 70 lat po śmierci ich twórców (ostatniego ze współtwórców).

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.