Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Czy promotor może wymagać wdrożenia aplikacji na uczelni w ramach pracy magisterskiej? Czy ja mam prawo do rozporządzania utworem tworzonym w ramach pracy mgr?

Tematy: programy komputerowe / licencje / praca dyplomowa

Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi (art. 167a), że „projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego” to jedna z postaci pracy dyplomowej. Szczegóły co do sposobu wykonania takiego programu ustala uczelnia (promotor), kierując się wymaganiami m.in. o charakterze naukowym oraz potrzebami w zakresie możliwości oceny prawidłowości wykonania. Ogólnie trudno sobie jednak wyobrazić, aby swoboda uczelni w ustalaniu tych zasad mogła pójść tak daleko, aby wymagać wdrożenia programu, o ile nie jest to niezbędne dla oceny jego wykonania (nawet jeżeli, to wystarczy do tego pewnie wdrożenie testowe). Trzeba pamiętać, że prawa autorskie do pracy dyplomowej zachowuje autor, a korzystanie z programu będącego taką pracą wymaga wobec tego jego zgody.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.